ภูมิศาสตร์สารสนเทศ


 

    

 

      

 รายการย่อยทั้งหมด 


 

พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

     พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1.740 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่ดอน เนื้อที่ 202 ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานเลขานุการ โรงงานสกัดแปรรูป................

พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ

     พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลกะลุวอ และตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื้อที่ทั้งหมด 23,068 ไร่ ส่งเสริมด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพให้ราษฎรสามารถ....

พื้นที่ศูนย์สาขา

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๑

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๒

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๓

     พื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๔

พื้นที่/โครงการที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ 

     โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ ตำบลบางเก่า และตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี….

พื้นที่พรุ 

      เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังดินส่วนใหญ่เป็นดินอินทรีย์ (Organic soil) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวผุพังของซากพืชที่เน่าเปื่อย ทับถมเป็นชั้นหนา ถัดจากชั้นดินอินทรีย์ลงไปเป็นชั้นดินเลน....

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
       โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานฝึกอาชีพ และเป็นแหล่งผลิต....  

 


 

กลับสู่หน้าหลัก

 

Visitors: 64,124