ประชุมสัมนา/ที่พัก


 

        
อาคารพิกุลกนก ห้องประชุม 2  ห้องพักรวม (แอร์) 
     จุได้ประมาณ 200-300 คน (พัดลม)       จุได้ประมาณ 100 คน (แอร์)      ราคา 200 บาท/คน/คืน 
     ราคา 2,000 บาท/วัน      ราคา 1,500 บาท/วัน
     
ห้องพักรวม (พัดลม) เรือนรับรอง 5 ห้อง (แอร์)  อาคารพิกุลกาญจนา 10 ห้อง เตียงคู่ (แอร์)
     ราคา 100 บาท/คน/คืน      ราคา 300 บาท/คน/คืน      ราคา 400 บาท/คน/คืน 

 

 ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-7363-1033 และ 0-7363-1038 ต่อ 101 โทรสาร 0-7363-1034         

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน                                                                                                                                

 

  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2525 โดยมีหน่วยงานต่างๆร่่วมดำเนินการ.........


  ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ

              ระเบียบการเยี่ยมชมงาน ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงานถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่.........


  บริการหญ้าแฝก      

               

             ผู้ขอรับบริการ กรอกแบบฟอร์มลงในใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก พร้อมกรอกบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ยื่นแบบคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อตรวจผลิตภัณฑ์...........


  การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์             

             เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืช เศษอาหาร มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นน้ำหมักชีวภาพ ตามรายการดังนี้........


 

Visitors: 65,237