เกษตรกรตัวอย่าง 18 คน

1.นายมาโนชญ์  สูยี

ที่ตั้ง 74/1 ม.1 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาาส

 รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน 


 • รูปภาพ12.jpg
  ที่ตั้ง 21/1 ม.2 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาสเกิดวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2510 ปัจจุบัน อายุ 47 ปี จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน แรงงานภาคการเกษตร 3 คน พื...

 • รูปภาพ8.png

 • รูปภาพ9.jpg
  ที่อยู่ 75/2 ม.5 บ้านบาเลาะ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เกิดวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบัน อายุ 49 ปีจบการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน แรงงานภาคการเกษ...

 • รูปภาพ2.jpg
  ที่ตั้ง ม.3 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาสเกิดวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2501 ปัจจุบัน อายุ 56 ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน แรงงานภาคการเกษตร 1 คน พื...

 • รูปภาพ3.jpg
  ที่อยู่ 56/4 ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เกิดวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2516 ปัจจุบัน อายุ 41 ปี อาศัยอยู่ 56/4 หมู่ 4 บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ...

 • รูปภาพ13.png


 • รูปภาพ1.jpg
  ที่อยู่ 74/1 ม.1 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาสเกิดวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2501 ปัจจุบัน อายุ 56 ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน แรงงานภาคการเกษตร 2 คน พื้นท...

 • รูปภาพ4.jpg
  ที่อยู่52/3 ม.6 บ้านพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ปัจจุบัน อายุ 59 ปี จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คนแรงงานภาคการ...

 • ที่ตั้ง 19 ม.3 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส กิจกรรม/สาธิต/ส่งเสริม ติดต่อประสานงานกับเกษตรกร เรื่อง การขยายผลของเครือข่ายเกษตรกร มีจำนวน 9 ราย 7 ม.ค.58 ผู้สาธิต/ส่งเสริม รอมือล...

 • รูปภาพ6.jpg
  ที่อยู่ 12/1 ม.7 บ้านโคกสะตอ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสเกิดวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2518 ปัจจุบัน อายุ 39 ปีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 6 คน แ...

 • รูปภาพ7.jpg
  นายมะยีดิง แลแร เกิดวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2506 ปัจจุบัน อายุ 51 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 87 ม.4 บ้านป่าทุ่ง ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวนส...
Visitors: 57,322