การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์


 

         รายละเอียดการให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

                   

                       ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ 

                                เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืชและเศษอาหาร มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นน้ำหมักชีวภาพ ตามรายการดังนี้

                                        ผักกินใบ  จำนวน 1 กิโลกรัม แลกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 5 ลิตร

                                        ผักกินผล  จำนวน 1 กิโลกรัม แลกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10 ลิตร               

                                        ผลไม้ดิบ-สุก จำนวน 1 กิโลกรัม แลกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10 ลิตร       

                                        ปลา จำนวน 1 กิโลกรัม แลกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10 ลิตร         

                                        หอยต่างๆ จำนวน 1 กิโลกรัม แลกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10 ลิตร

                                        กระดูกสัตว์ จำนวน 1 กิโลกรัม แลกน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 10 ลิตร

 

                      ธนาคารปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน)

                                 เกษตรกรสามารถนำวัสดุจำพวกเศษพืชในไร่นาและโรงงานอุตสาหกรรม มาฝากไว้กับธนาคารแล้วแลกเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมัก 

                      ตามรายการดังนี้

                                          ขี้วัว จำนวน 1 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 2 กิโลกรัม

                                          ขี้หมู จำนวน 1 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 2 กิโลกรัม

                                          ขี้ไก่ฟาร์ม จำนวน 1 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 2 กิโลกรัม

                                          ขี้ไก่แกลบ จำนวน 1 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม

                                          ฟางข้าว จำนวน 10 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม

                                          เปลือกมันสำปะหลัง จำนวน 10 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม

                                          กากอ้อย จำนวน 10 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม

                                          เศษใบไม้/หญ้าแห้ง จำนวน 10 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม 

                                          เศษใบไม้/หญ้าสด จำนวน 20 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม 

                                          ใบอ้อย/ยอดอ้อยสด จำนวน 20 กิโลกรัม แลกปุ๋ยหมัก จำนวน 1 กิโลกรัม

 

 ผู้สนใจใช้บริการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ติดต่อได้ที่ งานพัฒนาที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 โทรศัพท์ 0-7363-1033, 0-7361-1038

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน
  ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2525 โดยมีหน่วยงานต่างๆร่่วมดำเนินการ.........

  ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ฯ

           ระเบียบการเยี่ยมชมงาน ระเบียบการเยี่ยมชมศูนย์ การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องติดต่อพร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงานถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่.........

  ประชุมสัมนา/ที่พัก
          

                

  บริการหญ้าแฝก
         

                          

            ผู้ขอรับบริการ กรอกแบบฟอร์มลงในใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก พร้อมกับกรอกบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ยื่นแบบคำขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อตรวจผลิตภัณฑ์……

Visitors: 85,191