อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพิกุลทอง (16 พ.ค.59)

                 วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายสุรเดช เตียวตระกูล   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนา    พิกุลทองฯ โดยมีนายปรีชา โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน   เขต 12 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12      ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ในโอกาสนี้ >>อ่านต่อ...

 

คาราวาน BIG BIKE ไทย-มาเลเซีย เยี่ยมชมศูนย์ (14 พ.ค.59)

                วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2559 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง  
 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะคาราวาน BIG BIKE ไทย-มาเลเซีย เชื่อมโยง 5 จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2559 นำโดย
 นายสว่าง ศรีชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ...

 

ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยี่ยมชมศูนย์ฯ (13 พ.ค.59)

                วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสนี้ ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ บรรยายสรุป ความเป็นมา >>อ่านต่อ...

พิกุลทอง...ก้าวทันเทคโนโลยี (12 พ.ค.59)

                   ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ชี้แจงการฝึกอบรม หลักสูตร การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ การจัดการระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ในหน่วยงาน>>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง...พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับ AEC  (11-12 พ.ค.59)

                  นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับ AEC หลักสูตร การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง...ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

                        นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี และนำกล่าวปฏิญาณตน เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมี นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดนราธิวาส    เข้าร่วมพิธี วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุม >>อ่านต่อ...  

พิกุลทอง...ร่วมกับเกษตรจังหวัดนราธิวาสจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

              วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นในระหว่างวันที่  3-4 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง....พัฒนาศักยภาพเกษตรกรพื้นที่ขยายผล

                   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ของเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ และเกษตรกรตัวอย่าง โดยนำเกษตรกรรายใหม่ เกษตรกรศูนย์เรียนรู้และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาพิกุลทองฯ ไปศึกษาชมงานพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559>>อ่านต่อ...

กปร. ติดตามการดำเนินงานโครงการสวนยางเขาสำนักจังหวัดนราธิวาส

                วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559  นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. นำคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง  คุณหญิงประไพศรี  พิทักษ์ไพรวัน นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค ติดตามผลการดำเนินงานด้านโครงการศึกษา>>อ่านต่อ...

พิกุลทอง...ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

         วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559นายสิทธิชัย ศักดา      ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา    ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช โดยมีนายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง ผู้แทน   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมพิธี  >>อ่านต่อ...

พิกุลทอง....ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร รุ่นที่ 2

                  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จ     ของศูนย์ฯ รุ่นที่ 2 จำนวน 3 หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 นายกวี ลิ่มอุสันโน หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ บรรยายเรื่อง หลักการทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> อ่านต่อ...

พิกุลทอง....ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร รุ่นที่ 1

            นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ    ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อถ่ายถอดความรู้ด้านต่างๆ ภายใต้ผลสำเร็จของศูนย์ฯ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

พิกุลทอง...ร่วมพิธีวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย. 59)

                 วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2559 นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จ   พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  โดยมีนายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี >>อ่านต่อ...

 

กปร. ติดตามงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 10 หมู่บ้าน (4-6 เม.ย.59)

                    นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผอ.กลุ่มประสานงานพื้นที่ 4/2 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. พร้อมด้วย นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในหมู่บ้าน  10 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2559 >>อ่านต่อ...

 

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (4 เม.ย.59)

                  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งนำ ถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในโอกาสนี้ นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง...จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย.59)

                           ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนราธิวาส จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา    2 เมษายน 2559”

                           วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2559 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนราธิวาส หัวหน้าหน่วยงานร่วม >>อ่านต่อ...

 

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน....ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานการปรับปรุงดินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ (1 เม.ย.59)

                     ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ หารือร่วมกับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการปรับปรุงดินแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง...ร่วมบรรยาย เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (30 มี.ค.59)

                    ในวันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559 นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมครูแกนนำขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล   โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาสเป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง ร่วมบรรยาย “เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” >>อ่านต่อ...

พิกุลทอง...ร่วมงานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (31 มีนาคม 2559)

            นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีถวาย  เครื่องราชการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว                พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีนายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ...>>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง ร่วมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ครั้งที่ 8 (23-29 มีนาคม 2559)

             ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2559  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและทอดพระเนตรนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ครั้งที่ 8    โดยมี ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์เลขาธิการ กปร. นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วย...>>อ่านต่อ...

องคมนตรีติดตามงานโครงการศิลปาชีพบ้านตอหลัง ( 10 มีนาคม 2559)

          นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะได้มาติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง ณ วัดคันธาริการาม หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสมศักดิ์ สิทธิวรการ นายอำเภอตากใบ  นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>> อ่านต่อ...

องคมนตรีติดตามงานโครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (9 มีนาคม 2559)

               นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชเสาวนีย์  ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2559 ในวันพุธ ที่ 9  มีนาคม 2559 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินงานของกลุ่มทำนาบ้านโคกเป็ด >>> อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง...ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( 8 มีนาคม 2559)

        นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  >>> อ่านต่อ...

 >>อ่านต่อหน้า 1 , 2 , 3 , 5 

Visitors: 80,179