สารคดีพิเศษ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย" (2 ธ.ค. 59)

                 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม  2559 นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ให้สัมภาษณ์ ในการจัดทำภาพยนตร์สั้นสารคดี   เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” ซึ่งศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการภาพยนตร์  สั้นสารคดี โดยการบันทึกเทป ซึ่งบริษัท โกบอล อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิตสารคดีพิเศษ เพื่อนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่เป็นสายใยสัมพันธ์และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันมหากษัตริย์ที่มีต่อมุสลิมในแผ่นดินไทย >>อ่านต่อ...

“ท่องสุดปลายด้ามขวานทอง” เที่ยวพิกุลทอง

                       วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559  นางสาวกฤษณี  คงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวโครงการ “ท่องสุดปลายด้ามขวานทอง” ที่จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสมาคมธุรกิจจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ ร่วมโครงการ จำนวน 29 คน มาท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร >>อ่านต่อ...

เที่ยวตามรอยพ่อที่ศูนย์ฯ พิกุลทอง (24 พ.ย. 59)

                     วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2559  นายกิตติศักดิ์  ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และนายอนุรักษ์  บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษา   การพัฒนาพิกุลทองฯ  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในการผลิตข่าวโทรทัศน์เรื่อง “เที่ยวตามรอยพ่อที่ศูนย์ฯ พิกุลทอง นราธิวาส”  โดยนำเสนอกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งออกอากาศในรายการคุยข่าวเล่าทุกเรื่อง >>อ่านต่อ... 

                            พิกุลทองร่วมถวายราชสักการะ “รัชกาลที่ 6” (25 พ.ย.59)

                    วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานส่งเสริมและขยายผล    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่อง  ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองร่วมเปิดงาน"ล้นเกล้าชาวไทย...สถิตในดวงใจนิรันดร์" (24-26 พ.ย.59)

               นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “ล้นเกล้าชาวไทย...สถิตในดวงใจนิรันดร์” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี
               วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน  "ล้นเกล้าชาวไทย...สถิตในดวงใจนิรันดร์" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำข้าราชการ >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองให้สัมภาษณ์สารคดี “อ่ำโฮม” (21 พ.ย. 59)

                       วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นายกิตติศักดิ์  ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ให้สัมภาษณ์กับพิธีกรนายอัมรินทร์  นิติพน ในการรายการ”อ่ำโฮม” โดยบันทึกเทปเพื่อจัดทำเป็นสารคดีพิเศษ เรื่องการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยใช้ “โครงการแกล้งดิน” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลจากโครงการแกล้งดิน โดยสัมภาษณ์ นายจันทร์  ชาญแท้ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเสด็จในหลวงครั้งแรก  >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองให้สัมภาษณ์รายการสารคดีพิเศษ “วันดินโลก” (22 พ.ย.59)

                     วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559   นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไทย PBS เพื่อจัดทำสารคดีพิเศษ “วันดินโลก” โดยบันทึกเทปเตรียมออกในรายการนารีกระจ่าง ทางไทยทีวีสีช่อง 3  ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 10.30 น. ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อประชาชนชาวไทย >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองร่วม “รวมพลังแห่งความภักดี” (22 พ.ย. 59)

                   วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นำโดย นายสิทธิชัย  ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

                   นายกิตติศักดิ์  ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และชาวจังหวัดนราธิวาส รวมพลัง แห่งความภักดี “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาวนราธิวาส ในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร   มหาภูมิพลอดุลยเดช” >>อ่านต่อ...

 

 

พิกุลทองร่วมอบรม “การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจ้าง กรมพัฒนาที่ดิน”

                  นางสาวรอบีหย๊ะ  เจะนะ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และนางสาวพรทิพย์  ขวัญใจ เจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตระหนักถึงปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชั่น”  ในระหว่างวันที่  21 – 22 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร >>อ่านต่อ...

 

ศึกษา เรียนรู้ “ศูนย์ฯ พิกุลทอง” (20 พ.ย. 59)

                       วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559  นางสมพิศ สุวรรณ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และนางวลัยลักษณ์ สุวรรณพงศ์ เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำนักเรียนชั้น ม.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จำนวน 10 คน ไปศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว ณ แปลงพืชสวนครัวประดับ และสวนสาธิตการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา >>อ่านต่อ..

 

พิกุลทองให้การต้อนรับ “ชมรมร่วมใจราชประชาสมาสัย”  (18 พ.ย.59)

                 นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้างานสำนักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับนายแพทย์   สุรศักดิ์  สัมปัตตะวนิช ประธานชมรมร่วมใจราชประชาสมาสัย และคณะ  ฟังบรรยายสรุปสถานการณ์โรคเรื้อนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง พร้อมได้ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโรคผิวหนังเนื้อชาและผู้พิการจากโรคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่  ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค >>อ่านต่อ..

 

พิกุลทองให้การต้อนรับคณะ มสธ.  (19 พ.ย. 59)

                 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนราธิวาส นำคณะนักศึกษา มสธ. จังหวัดนราธิวาส จำนวน 15 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559  โดยมีนายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมกิจกรรมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>อ่านต่อ...

 

องคมนตรีเป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (18 พ.ย.59)

                  นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2559  ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559  >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

                หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมพิธี  “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559  นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน นายอภิชาติ  รัตนวิระกุล หัวหน้างานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  และคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ...

 

องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ (17 พ.ย. 59)

              นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559                                                            สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (สนง.กปร.) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม  นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี  รองประธานการประชุม >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองร่วมเปิดอาคารเอนกประสงค์ ศาลจังหวัดนราธิวาส

                       หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ศาลจังหวัดนราธิวาสวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.30น.  นายกิตติศักดิ์  ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  แทนผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ศาลจังหวัดนราธิวาส >>อ่านต่อ...

 

อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย   เยี่ยมชมศูนย์ฯ

                  วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2559 นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ดร.อรสุดา เจริญรัถ ผู้ช่วยเลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และนายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับและนำชมกิจกรรมในพื้นที่ >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง เป็นเจ้าภาพทอดจุลกฐิน (13 พ.ย. 59)

                    จุลกฐิน ครั้งแรกของจังหวัดนราธิวาสและ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จัดขึ้น ณ วัดประชุม  ชลธารา โดย พระเทพศีลวิสุทธิ์  เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ครองผ้าจุลกฐิน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ พระดาบส เป็นเจ้าภาพทอดจุลกฐิน ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559  โดยมีนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีทอดจุลกฐิน  นายปรีชา โพธิ์ปาน  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองร่วมอบรม “ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ” (9-11 พ.ย. 59)

                    นางสาวรอบีหย๊ะ  เจะนะ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ  เข้าร่วมอบรม “ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.......... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 9 ฉบับ”  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เมื่อพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษมีผลบังคับใช้ โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการเปิดการอบรม “ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.......... และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 9 ฉบับ” รุ่นที่ 1  ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองร่วมประชุมจัดงาน “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” (10 พ.ย. 59)

                     วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายสมพงศ์  พรหมฉ่ำ  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานน้อมรำลึก 5 ธันวาคม “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”  โดยมี   พล.ท ธนะ  เชียงทอง  ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการ     อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม มีการชี้แจงรายละเอียดการจัดงานน้อมรำลึก 5 ธันวาคม “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” >>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองร่วมออกอากาศ...คุยกับผู้ว่า... (11 พ.ย.59)

                     วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพูดคุยออกอากาศสดในรายการคุยกับผู้ว่า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา  ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส : โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ >>อ่านต่อ... 

 

พิกุลทองร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ (10 พ.ย.59)

                         นายเถกิงศักดิ์  ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                        วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายโสพล ทองรักทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส   นายมาเณศ  บุณยานันต์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ คณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ >>อ่านต่อ...

 
 

สารคดีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (10 พ.ย.59)

                               วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  เวลา 08.15 น.  นางสายหยุด เพ็ชรสุข  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ สถานีโทรทัศน์   บลูสกายทีวี กรุงเทพมหานคร

                               ในเวลา 09.00 น. ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN24 ประกอบการถ่ายทำสารคดี       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมไปถึงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และพื้นที่เกษตรกร   >>>อ่านต่อ...

ตามรอยพ่อของแผ่นดิน (8 พ.ย.59)

                            วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT2HD  โดยบันทึกเทปในรายการ “ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ตอน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการก่อตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  >>>อ่านต่อ... 

ผอ. ศพท. ให้สัมภาษณ์...ศาสตร์พระราชา (7 พ.ย.59)

                          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ NOW26  โดยบันทึกเทปในรายการ ศาสตร์ของพระราชา ตอนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง    อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช >>>อ่านต่อ...

คิด สร้าง ตามแนวทางพ่อ (5 พ.ย.59)

                       นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา     การพัฒนาพิกุลทองฯ ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปกับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ในรายการ ทั่วถิ่นแดนไทย ตอน "คิด สร้าง ตามแนวทางพ่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส” ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 – 17.00 น.  และถ่ายทำในพื้นที่เกษตรกรที่ ได้รับการขยายผลจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559  >>>อ่านต่อ...

 

คณะรัฐมนตรีต่างประเทศ เยี่ยมชมสวน 6 ศูนย์

                 นายสมพงศ์  พรหมฉ่ำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีต่างประเทศ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559  นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมากจากพระราชดำริ นำคณะรัฐมนตรีต่างประเทศ ประกอบด้วย รัฐมนตรีประเทศจีน อินโดนีเซีย ภูฏาน เอธิโอเปีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ จำนวน 100 คน  ไปเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของทั้ง 6 ศูนย์ >>>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตการเกษตร

                 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  นายวิโรจน์ ปิ่นพรม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่สหกรณ์ผู้ผลิตและ  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์บางกล่ำ จำกัด หมู่ 10  ต.ท่าช้าง  อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร เพื่อขอรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร >>>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง จัดโครงการบุญจุลกฐิน

                  วันที่ 4 พ.ย. 2559พิกุลทองจัดโครงการบุญจุลกฐิน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  จัดโครงการฝึกอบรมโครงการ  บุญจุลกฐิน ให้แก่ราษฎร ในระหว่างวันที่ 4 - 13 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดย นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายสุพรรสาร  โพธิ์ประเสริฐ ช่างทอผ้างานส่งเสริมอุตสาหกรรม >>>อ่านต่อ...

กปร. ติดตามการดำเนินงานไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้

                 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร  ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงาน กปร.  พร้อมด้วย รศ.ดร.โสรยา  ร่วมรังษี  ผู้อำนวยการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะ ร่วมติดตามแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ        ของโครงการไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้ ณ พื้นที่โครงการสวนยางเขาสำนัก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ >>>อ่านต่อ...

พิกุลทองเผยแพร่โครงการแกล้งดิน   รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง

                 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  พร้อมด้วย นายมะยีดิง  แลแร เกษตรกรตัวอย่างด้านการปลูกผักหมุนเวียน ในพื้นที่พรุแฆแฆ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการ ร่วมพูดคุยในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง เกี่ยวกับโครงการแกล้งดินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >>>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง...ร่วมถวายสักการะและแสดงความอาลัย (28 ต.ค.59) 

              วันศุกร์ที่ 28ตุลาคม 2559 นายปรีชา  โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  นำคณะผู้บริหาร สังกัดพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกอบพิธีถวายสักการะและแสดงความอาลัย แด่ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12  >>>อ่านต่อ...

 

พิกุลทอง เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรปฏิบัติงาน

 “การจัดการที่ดินตามแนวนโยบายการเกษตรเชิงรุก”

                วันที่ 27 ตุลาคม 2559นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม "การจัดการที่ดินตามแนวนโยบายการเกษตรเชิงรุก" ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯโดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) >>>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (27 ต.ค.59)

              นางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานร่วม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 300 คนร่วมน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช >>>อ่านต่อ... 

 

พิกุลทองร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

                     วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น.  นายปรีชา โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน   เขต 12  นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หัวหน้า    ส่วนราชการ ต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดีจ.นราธิวาส  >>>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองร่วมถวายพวงมาลา “วันปิยมหาราช”

                     นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  >>>อ่านต่อ...

 

พิกุลทองจัดโครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559 (21 ต.ค.59)

                    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
                    นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง หัวหน้างานประชาสัม

  >>อ่านต่อหน้า   1 , 3 , 4 , 5


Visitors: 81,515