ประกาศแผน/เปลี่ยนแปลงแผน


 

       ประกาศแผน/เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (17 มิถุนายน 2562)  
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (25 ธันวาคม 2561)  
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 สิงหาคม 2561) 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (25 กรกฎาคม 2561)
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 มิถุนายน 2561)
   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง) 31 มกราคม 2561 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง) 1 ธันวาคม 2560 

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 พฤศจิกายน 2560)  
                   ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง                
                   จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 

   การนำหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน
                  นายพะยอม พรหมพูล  
                  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลอรี่เอ็นติฟิคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง 

 

 

 

Visitors: 85,195