ประกาศแผน/เปลี่ยนแปลงแผน

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 


 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  1 สิงหาคม 2561 


 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  25 กรกฎาคม 2561 


 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  27 มิถุนายน 2561 


  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ตรวจการเอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง) 31 มกราคม 2561 


  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง)  1 ธันวาคม 2560 


  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  1 พ.ย. 2560 

                     ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง 

                     จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 


  การนำหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน

                     นายพะยอม พรหมพูล 

                      ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลอรี่เอ็นติฟิคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง 


 

 

 

    รายการอื่นภายใต้หัวข้อเดียวกัน                                                                                                                                

Visitors: 65,246