รับสมัครร้านค้าในงานชมศูนย์ฯ

             ประกาศ รับสมัครร้านค้าในงานชมศูนย์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑บริเวณอาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เวลา o๙.oo น. โดยให้ผู้ขายและผู้ช่วยขายนำเอกสารมาในวันที่สมัคร ดังนี้

                                          ๑. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด

                                       ๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

                ค่าเช่าล็อก    ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม/อาหารว่าง/โชเล่ย์ ล็อกละ 350 บาท

                               ประเภทกิ๊ฟช๊อป/ของที่ระลึก ล็อกละ 450 บาท ดาวน์โหลดใบสมัคร

                หมายเหตุ : ชำระค่าเช่าล็อกในวันที่สมัคร... 

 ดาวน์โหลดใบสมัคร.... 

 

 


กลับสู่หน้าหลัก 

Visitors: 60,248