การติดต่อหน่วยงาน


 

   แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                              

 

 


      ช่องทางการติดต่อ                                                                                                            

                 ที่ตั้ง : 95 หมู่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส    รหัสไปรษณีย์ : 96000

                 โทรศัพท์ : 0-7363-1033 , 0-7363-1038  แฟกซ์ : 0-7363-1034

                 อีเมลล์ : pkt-1@hotmail.com, cpt_1@ldd.go.th    เว็บไซต์ : www.pikunthong.com 

 


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 65,244