การติดต่อหน่วยงาน


 

    แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

 

    ช่องทางการติดต่อ

 

ที่ตั้ง :  95 หมู่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รหัสไปรษณีย์ : 96000  โทรศัพท์ : 0-7363-1033 , 0-7363-1038   แฟกซ์ : 0-7363-1034

อีเมลล์ : pkt-1@hotmail.com, cpt_1@ldd.go.th เว็บไซต์ :  www.pikunthong.com

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 343,122