ข่าวย้อนหลัง หน้าที่ 2


 • นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศพท. ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย
  ม.ล. จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯ ณ หมู่บ้านปิยะมิตร อ.เบตง จ.ยะลา ในวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2558

 • นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นำ จนท. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สวน 72 พรรษา และป่าพรุจำลอง ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2558

 • นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศพท. ให้การต้อนรับและนำชม สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สวน 72 พรรษา และ งานประมง ในระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2558

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นเจ้าภาพในการจัด การประชุมศูนย์ฯ สัญจร ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งที่ 11 ) โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ.นธ. ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 ศูนย์ จนท. สำนักงาน กปร. และจนท. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2558

 • นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศพท. ให้การต้อนรับ นายสิทธิชัย ศักดา รอง ผวจ.นธ. และคณะนักปั่นจักรยาน จ.นราธิวาส ซึ่งได้แวะเข้าพักทางลานบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ภายใต้กิจกรรมปั่นร้อยใจ 100 ปี นราธิวาส ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558

 • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมจัดนิทรรศการ “60 พรรษา เจ้าฟ้าแห่งการพัฒนาที่ดิน” ภายในงานสัปดาห์ปีดินสากล และวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 52 ปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ กรมพัฒนาที่ดิน

 • ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรม “ยินดีกับก้าวใหม่ ขอแรงใจให้ก้าวต่อ นำพา ศพท. ให้ก้าวไกล” โดยมีนายปรีชา โพธิ์ปาน ผอ.สพข.12 มอบช่อดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งของ นางสายหยุด เพ็ชรสุข เป็น ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง เป็น ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน
  นายจรัส สิงประจิม เป็น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายวิโรจน์ ปิ่นพรม เป็น นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุนันทา สะวะรัตน์ เป็น นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 • ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ คือ นายปรีชา โพธิ์ปาน ผอ.สพข.เขต 12และนางวราภรณ์ จินตานนท์ หน.พยาบาล รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ ปีใหม่ของไทยประจำปี 2558 ณ อาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

 • ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมกับนายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 นราธิวาส นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา นายณรงค์พล หมึกทอง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
  นายสมชาย ศิริอุมากุล หน.อุทยานน้ำตกบูโด-สุไหงปาดี นายพีรวัฒน์ ดอโอะ หน.อุทยานอ่าวมะนาว-เขาตันหยง นายซามูดิง หะยีบือราเฮง หน.อุทยานน้ำตกซีโป นายวิโรจน์ ศิริอุมากุล หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ และนายวรเชษฐ พรมโอภาษ นายอำเภอสุไหงโก-ลก
  ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยฯ ป่าพรุสิรินธร เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง พร้อมทั้งร่วมหารือกับนายมาเณศ บุญยานันต์ หน.ศูนย์วิจัยฯ ป่าพรุสิรินธร และเจ้าหน้าที่ป่าพรุสิรินธร เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง ณ ฉก.นราธิวาส 36 อ.สุไหงโก- ลก จ.นราธิวาส

 • นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกหมอดินดีเด่นเฉพาะสาขาประจำปี 2558 ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2558
  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ


 • วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารสำนักงาน กปร. คณะติดตาม และสื่อมวลชน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายจำนัล เหมือนดำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายแวมามุ แวหะมะ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน ให้การต้อนรับ

  ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้บรรยายสรุปความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิฐ-โคกใน จากนั้นนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ได้ร่วมเกี่ยวข้าวกับเกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน ในโอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชผัก ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำไปเพาะปลูกต่อไป จากนั้นได้เยี่ยมเกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน และพื้นที่ใกล้เคียง ในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมโรงผลิตข้าวซ้อมมือของกลุ่มแปรรูปข้าวซ้อมมือ บ้านโคกอิฐ-โคกใน ซึ่งเน้นการแปรรูปข้าวหอมกระดังงา และข้าวสังข์หยด ส่งจำหน่ายทั่วไป

 • ในวันที่ 9 เมษายน 2558 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงาน กปร. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะผู้ติดตาม รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาฯ โดยนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเดินทางมาตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสาน ของนายดำ หะยะมิน เกษตรกรตัวอย่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

 • ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมกับนายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 นราธิวาส นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา นายณรงค์พล หมึกทอง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
  นายสมชาย ศิริอุมากุล หน.อุทยานน้ำตกบูโด-สุไหงปาดี นายพีรวัฒน์ ดอโอะ หน.อุทยานอ่าวมะนาว-เขาตันหยง นายซามูดิง หะยีบือราเฮง หน.อุทยานน้ำตกซีโป นายวิโรจน์ ศิริอุมากุล หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ และนายวรเชษฐ พรมโอภาษ นายอำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยฯ ป่าพรุสิรินธร เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง พร้อมทั้งร่วมหารือกับนายมาเณศ บุญยานันต์ หน.ศูนย์วิจัยฯ ป่าพรุสิรินธร และเจ้าหน้าที่ป่าพรุสิรินธร เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง ณ ฉก.นราธิวาส 36 อ.สุไหงโก- ลก จ.นราธิวาส

 • นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • วันพฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2558 นายมาเณศ บุญยานันท์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ป่าพรุสิรินธร
  และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯป่าพรุสิรินธร จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์วิจัยฯ ป่าพรุสิรินธร อีกทั้งได้การมีจัดพิธีรับเข็มพระราชทานที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ป่าพรุสิรินธร ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 • เป้าหมาย จำนวน 2 หมู่บ้าน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ พร้อมด้วยนายชาตรี วชิระเผด็จศึก หน. โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ฯ นายอภิชาติ รัตนวิระกุล หน. สถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทองฯ และนายวัชรินท นวลแก้ว หน. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้พิกุลทองฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 และโครงการป่าชุมชนหมู่บ้านวังน้ำเย็น อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชน ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในปี 2558 “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษา ฯ สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • ผอ.ศูนย์ ฯ พร้อมคณะ ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรปลูกผักเซี่ยนบ้านบาเลาะ ต.ปาเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558

 • นายมาเณศ บุณยานันต์ ผอ. ศูนย์วิจัย ฯ ป่าพรุสิรินธร ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีพงัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์วิจัย ฯ ป่าพรุสิรินธร ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

 • วันที่ 20 มกราคม 2558 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราดชำริ จัดให้มีการประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) นางสายหยุด เพ็ชรสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของงบปี 2557

 • นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือ กับนายอำเภอสายบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ในโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 • การประชุม เตรียมความพร้อม โครงการฝึกอบรม “คนไทยหัวใจเดียวกัน” เครือข่ายเพื่อนชาวพรุ เพื่ออนุรักษ์ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างยั่งยืนหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ป่าพรุสิรินธร นายมาเณศ บุณยานันต์ เป็นประธาน ในการประชุม เตรียมความพร้อม ในการจัดโครงการฝึกอบรม “คนไทยหัวใจเดียวกัน” เครือข่ายเพื่อนชาวพรุ เพื่ออนุรักษ์ป่าพรุโต๊ะแดงอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 • นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มาพร้อม ภริยาปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะพยาบาล เยี่ยมชม การดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยเฉพาะสวน 72 พรรษา โดยมีนางสาวลำยอง คงภักดี ให้การต้อนรับและนำชมพันธ์ุไม้ภายในสวน

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับครู นักเรียน โรงเรียนบ้านทำเนียบ ปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

 • นางสายหยุด เพ็ชรสุข รก.ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือ กับนายสมนึก แก้วเขียว นายอำเภอสายบุรี เกษตรอำเภอสายบุรี เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรพื้นที่พรุแฆแฆ เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่

 • นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒพัฒนาพิกุลทองฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ กับ รก.ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 • 9 ม.ค.2558 ผอ.สพข12 นายปรีชา โพธิ์ปานและ รก.ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ลงพื้นที่ ต.บางเก่า และต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกร และจุดรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

 • พิกุลทองจัดงานปีใหม่ สดใสตลอดปี
  นางสายหยุด เพ็ชรสุข รก.ผอ.ศพท. จัดงานต้อนรับปีใหม่ ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คนงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคเช้าทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนา ภาคบ่ายจับรางวัลแจกของขวัญวันปีใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้านต่างๆ ซึ่งมีผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษมากมาย


Visitors: 82,596