งบประมาณปี 2566 
    งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566   
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566   
    งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566   
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566   
    งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566   
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566   
    งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566   
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566   
    งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566   
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566   
    งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566   
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566   
    งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566   
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566   
    งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   
    งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566   
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566   
    งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565   
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565   
    งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   
    งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565   
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีประกอบงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565