วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ
    ข่าวพระราชกรณียกิจ
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


 

     ประกาศ

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 
                     ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร 
                     ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

 


 

    การให้บริการประชาชน

  


 

    วีดิทัศน์

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

โครงการแกล้งดิน โดย สำนักงาน กปร.

แกล้งดินตามแนวทางพ่อ

   ดูทั้งหมด >>>


                                                                                                                   

    คลังความรู้

                                     

  ดูทั้งหมด >>> 


 

Visitors: 74,164