วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ

ข่าวพระราชกรณียกิจ

ข่าวกิจกรรม

 ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 

        
             

 

                       

      

   

การให้บริการประชาชน 

 

 วิดีทัศน์

แนะนำศูนย์

แกล้งดินตามแนวทางพ่อ

 

คลังความรู้

 

 

     

                ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ          การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ              เศรษฐกิจพอเพียง           หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

                                                                                                                                  

                                        

 

Visitors: 52,880