ข่าวพระราชกรณียกิจ

             สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2566
                                                                                                                                                                          รายละเอียด>>

 

    ข่าวประชาสัมพันธ์
                                                                             

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.)ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนราธิวาส

 

                                                                                                

    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) นำนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอ และโครงการฝายทดน้ำคลองบาโร๊ะยางอ

 

                             

   

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติด ในจังหวัดชายแดนใต้ ภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม

 

                                                                                                    

   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ให้การต้อนรับคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม (OIC) เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมประจำปี 2567 

 

 

                                         

     

      ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567

 

 

    การให้บริการประชาชน

  

  


 

    วีดิทัศน์

 


 “พิกุลทองดินแดนแห่งความรู้”


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
[EP 38]กิมจูฝรั่งในดินเปรี้ยวจัดตอนที่3ฝรั่งกิมจูผลดกรายได้ดี


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
[EP 37]กิมจูฝรั่งในดินเปรี้ยวจัดตอนที่2ตอนการจัดการสวนฝรั่งกิมจู


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 [EP 36]กิมจูฝรั่งในดินเปรี้ยวจัดตอนที่1การปลูกฝรั่งกิมจูในพื้นที่ดินเปรี้ยว


รายการตามรอยพ่อ
ตอน: วิถีชาวนา บนความพอเพียง

ในวิกฤต COVID-19


รายการตามรอยพ่อ
ตอน: เศรษฐกิจพอเพียง หนทางอยู่รอด

ในวิกฤตโควิด 19


รายการตามรอยพ่อ
ตอน: การปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกหลังน้ำท่วม รายการตามรอยพ่อ 
ตอน: พลิกผืนทรายปลูกผักสร้างรายได้ 


  


 

    คลังความรู้

 

                                    

                                    

                                                                                                                                                                                                         


 

    บทความที่น่าสนใจ

 

  

     หญ้าหมัก.....อาหารสัตว์ทำได้ทุกฤดูกาล     

          หญ้า นับเป็นพืชอาหารสัตว์ที่สําคัญ การปลูกพืชอาหารสัตว์หรือการทำแปลงหญ้านั้นถือเป็นการประกันความ
มั่นคงด้านอาหารตลอดทั้งปีให้แก่สัตว์ อีกทั้งการปลูกพืชอาหารสัตว์สลับกับการปลูกพืชไร่ ยังเป็นการจัดการระบบ
ทรัพยากรดินที่ดี ช่วยให้ดินได้มีการพักตัวจากการถูกไถพรวนเพื่อปลูกพืชไร่มากเกินไป นอกจากนี้ยังช่วยในการเพิ่มธาตุ  
อาหารไนโตรเจนและอินทรียวัตถุให้แก่ดิน....
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

 

  

     แหล่งรวมพันธุกรรมพันธุ์ไม้ในป่าพรุ.....ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ     

           ป่าพรุ (Peat swamp forest) เป็นป่าชุ่มน้ำประเภทหนึ่ง ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่บนชั้นซากพืช หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า 
"พีท" ในพื้นที่ที่มีน้ำขังเกือบทั้งปี มีซากอินทรียวัตถุทับถมทำให้ดินยุบตัวลงได้ง่าย เป็นป่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง
ไปจากป่าประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นดินในป่าพรุจะเป็นดินอินทรีย์ ที่เกิดจากการทับถมของซากพืชที่ร่วงหล่นมาเป็นเวลา
นานทำให้การย่อยสลายเป็นไปอย่างช้าๆ และน้ำจะเป็นสีน้ำตาลคล้ายน้ำชา ....
                                                                                                                              อ่านต่อ >>