วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ
>>ข่าวพระราชกรณียกิจ<<
>>ข่าวประชาสัมพันธ์<<
<<<<FONT SIZE ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง>>>>

 


 

<<<<FONT SIZE การให้บริการประชาชน>>>>

  


 

<<<<FONT SIZE วีดิทัศน์>>>>

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

โครงการแกล้งดิน โดย สำนักงาน กปร.

แกล้งดินตามแนวทางพ่อ

   ดูทั้งหมด >>>


                                                                                                                   

<<<<FONT SIZE คลังความรู้>>>>

                                     

  ดูทั้งหมด >>> 


 

Visitors: 65,243