วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...
    ข่าวประชาสัมพันธ์

 

          วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                                        

รายละเอียด >>  

 

          วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พระราชทานวโรกาสให้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2562 เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการแข่งขัน และเบิกนักเรียนทีมชนะเลิศการแข่งขันจากโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส รับพระราชทานถ้วยรางวัล

รายละเอียด >>   

                                                                               

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563" (Thailand Research Expo 2020) 

รายละเอียด >> 

                         

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด >> 

                                      

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด >> 

    การให้บริการประชาชน

  


 

    วีดิทัศน์


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
[EP.4การผสมปุ๋ยใช้เอง


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
[EP.3การปลูกแก้วมังกร ในพื้นที่ดินทราย


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 [EP.2การปลูกผักกูด ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด


รายการตามรอยพ่อ
ตอน: วิถีชาวนา บนความพอเพียง

ในวิกฤต COVID-19


รายการตามรอยพ่อ
ตอน: เศรษฐกิจพอเพียง หนทางอยู่รอด

ในวิกฤตโควิด 19


รายการตามรอยพ่อ
ตอน: การปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกหลังน้ำท่วม รายการตามรอยพ่อ 
ตอน: พลิกผืนทรายปลูกผักสร้างรายได้ 


 ดูทั้งหมด >>> 


 

    คลังความรู้

                                    

                                    

                                                                                                                                                                                                        ดูทั้งหมด >>> 


 

    บทความที่น่าสนใจ

 

  

     แหล่งรวมพันธุกรรมพันธุ์ไม้ในป่าพรุ.....ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ     

           ป่าพรุ (Peat swamp forest) เป็นป่าชุ่มน้ำประเภทหนึ่ง ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่บนชั้นซากพืช หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า 
"พีท" ในพื้นที่ที่มีน้ำขังเกือบทั้งปี มีซากอินทรียวัตถุทับถมทำให้ดินยุบตัวลงได้ง่าย เป็นป่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง
ไปจากป่าประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นดินในป่าพรุจะเป็นดินอินทรีย์ ที่เกิดจากการทับถมของซากพืชที่ร่วงหล่นมาเป็นเวลา
นานทำให้การย่อยสลายเป็นไปอย่างช้าๆ และน้ำจะเป็นสีน้ำตาลคล้ายน้ำชา ....
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

  

     ปลานิล ทนน้ำเปรี้ยว พัฒนาสู่ปลานิลส้ม เพิ่มมูลค่า...สร้างรายได้     

          ปลานิล เป็นปลาน้ำจืดจำพวกกินพืช มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำ
เค็มเลี้ยงง่าย โตเร็ว ออกลูกดก เจริญเติบโตได้รวดเร็วในเวลา 1 ปี มีน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และมีความยาวประมาณ
1 ฟุต การเลี้ยงปลาในพื้นที่ที่มีสภาพน้ำเปรี้ยว (เป็นกรด ค่า pH ต่ำกว่า 4) เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่ง ของเกษตรกร....
                                                                                                                              อ่านต่อ >>

    ดาวน์โหลดงานวิจัย

 

ลำดับที่เรื่องดาวน์โหลด
1   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นและหินฟอสเฟตในการปรับปรุงชุดดินมูโนะเพื่อปลูกข้าว  Abstract   Full  
2   การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดกำมะถัน  Abstract   Full  
3   ศึกษาการใช้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่พรุบาเจาะ  Abstract   Full  
4   ศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวโพดหวานที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด  ชุดดินมูโนะและชุดดินระแงะที่ขุดยกร่อง  Abstract   Full  
5   ศึกษาอัตราการใช้หินปูนฝุ่นที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินชุดดินต้นไทรเพื่อปลูกข้าวโพดหวาน  Abstract   Full  
                       
Visitors: 95,755