วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ

ข่าวพระราชกรณียกิจ

ข่าวกิจกรรม

 ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 

        
             

 

                       

      

   

การให้บริการประชาชน 

 

 

 วิดีทัศน์

แนะนำศูนย์

แกล้งดินตามแนวทางพ่อ

 

 

คลังความรู้

 

 

     

            ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ         การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ            เศรษฐกิจพอเพียง         หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

 

Visitors: 54,002