วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ
>>ข่าวพระราชกรณียกิจ<<
>>ข่าวประชาสัมพันธ์<<
ขอเชิญเที่ยวงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓o สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส...

 

<<<<FONT SIZE ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง>>>>

 


 

<<<<FONT SIZE การให้บริการประชาชน>>>>

  


 

<<<<FONT SIZE วีดิทัศน์>>>>

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

โครงการแกล้งดิน โดย สำนักงาน กปร.

แกล้งดินตามแนวทางพ่อ

   วีดีโอที่เกี่ยวข้อง...                                                                                                                                                

                      รายการรอบภูมิภาค ตอน ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์                  

                      รายการตามรอยพ่อ ตอน ตามรอยพระราชา ร.๙                 


                                                                                                                   

<<<<FONT SIZE คลังความรู้>>>>
Visitors: 60,248