วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    การให้บริการประชาชน

  


 

    วีดิทัศน์

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

โครงการแกล้งดิน โดย สำนักงาน กปร.

แกล้งดินตามแนวทางพ่อ

   ดูทั้งหมด >>>


                                                                                                                   

    คลังความรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                                                                                                                                                        ดูทั้งหมด >>> 


 

Visitors: 80,180