เชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงาน“ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ในระหว่างวันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทรศัพท์ 073-631033 /073-631038 โทรสาร 0 7363 1034

ข่าวพระราชกรณียกิจ

ข่าวกิจกรรม

  จัดซื้อ-จัดจ้าง                                                                                           
ประกาศ เรื่อง การนำหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน  7/9/59
 

ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 

        
             

 

                       

      

   

การให้บริการประชาชน 

                                                                                                                                  

                                     

    

  จังหวัดนราธิวาส             กรมพัฒนาที่ดิน                             การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

 

 

วิดีทัศน์

แนะนำศูนย์

แกล้งดินตามแนวทางพ่อ

 

คลังความรู้

 

 

     

                   ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ          การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ                 เศรษฐกิจพอเพียง               หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

Visitors: 51,597