สารคดีเทิดพระเกียรติ (สื่อวิดีทัศน์)


 

     วิดีทัศน์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

       สื่อวิดีทัศน์ 

 


 รายการตามรอยพ่อ
ตอน: การปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกหลังน้ำท่วม


 รายการตามรอยพ่อ
ตอน: พลิกผืนทรายปลูกผักสร้างรายได้ 

         

 

 

     สารคดีเชิงข่าว 

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๗ : สืบสานพระราชปณิธาน เหล่าข้าราชการพิกุลทอง

  

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๕ : สืบสานพระราชปณิธาน หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

 

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๔ : สืบสานพระราชปณิธาน โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๓ : สืบสานพระราชปณิธาน การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว บ้านยูโย

 

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๑ : ปาตาตีมอ สานต่อพระราชปณิธาน ปลาในกระชัง

 

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม

ตอนที่ ๘ : พระอัจฉริยภาพ ที่สุดปลายด้ามขวานไทย

รายการ "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม

ตอนที่ ๖ : อันนี้สิ เป็นชัยชนะ

 

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม

ตอนที่ ๕ : ผ้าทอที่ดีที่สุด ผ้าทอนราธิวาส

 

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม

ตอนที่ ๔ : พรุแฆแฆ แคร์คนบนพรุ

 

สารคดี

ชุด : ร้อยไทยด้วยดวงใจ

ตอน : ธ ผู้เป็นปราชญ์แห่งดิน

  

สารคดีเชิงข่าว

ชุด : ประโยชน์สุขปวงประชา

ตอน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สร้างชีวิตใหม่ให้เกษตรกร

 

สารคดี

ชุด : สานต่องานพัฒนา...พิกุลทอง

ตอนที่ ๑ 

สารคดี

ชุด : สานต่องานพัฒนา...พิกุลทอง

ตอนที่ ๒

 

 

     สื่อสร้างสรรค์ (การ์ตูน Animation) 

โครงการสันติสุขชายแดนใต้

ตอนที่ 14 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

  

สื่อสร้างสรรค์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

การ์ตูนเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 

Visitors: 89,136