สารคดีเทิดพระเกียรติ (สื่อวิดีทัศน์)


 

     วิดีทัศน์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

     SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 [EP.9] สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 [EP.8สมุนไพรรอบรั้วไล่ยุง


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
  [EP.7] การเฝ้าระวังโรคเท้าช้างหลังประกาศการกำจัด


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 [EP.6] จักรสานเครื่องใช้เส้นใยกระจูด


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 [EP.53 เก็บ ป้องกัน 3 โรค


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 [EP.4การผสมปุ๋ยใช้เอง


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
[EP.3การปลูกแก้วมังกร ในพื้นที่ดินทราย


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
[EP.2การปลูกผักกูด ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด


 SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
 [EP.1การบำรุงดินโดยใช้วัสดุธรรมชาติ (ปุ๋ยหมัก)

      สื่อวิดีทัศน์ 

รายการตามรอยพ่อ
ตอน: วิถีชาวนา บนความพอเพียง
ในวิกฤต COVID-19

รายการตามรอยพ่อ 
ตอน: เศรษฐกิจพอเพียง หนทางอยู่รอดในวิกฤต โควิด 19

รายการตามรอยพ่อ
ตอน: การปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกหลังน้ำท่วม  

รายการตามรอยพ่อ
ตอน: พลิกผืนทรายปลูกผักสร้งรายได้   

     สารคดีเชิงข่าว 

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๗ : สืบสานพระราชปณิธาน เหล่าข้าราชการพิกุลทอง

  

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๕ : สืบสานพระราชปณิธาน หมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

 

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๔ : สืบสานพระราชปณิธาน โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๓ : สืบสานพระราชปณิธาน การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว บ้านยูโย

 

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : ชาวไทยมุสลิมจะสืบสานพระราชปณิธานของรายอกีตอตลอดไป

ตอนที่ ๑ : ปาตาตีมอ สานต่อพระราชปณิธาน ปลาในกระชัง

 

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม

ตอนที่ ๘ : พระอัจฉริยภาพ ที่สุดปลายด้ามขวานไทย

รายการ "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม

ตอนที่ ๖ : อันนี้สิ เป็นชัยชนะ

 

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม

ตอนที่ ๕ : ผ้าทอที่ดีที่สุด ผ้าทอนราธิวาส

 

รายการ  "ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์"

ชุด : พระมหากษัตริย์ไทยกับมุสลิม

ตอนที่ ๔ : พรุแฆแฆ แคร์คนบนพรุ

 

สารคดี

ชุด : ร้อยไทยด้วยดวงใจ

ตอน : ธ ผู้เป็นปราชญ์แห่งดิน

  

สารคดีเชิงข่าว

ชุด : ประโยชน์สุขปวงประชา

ตอน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สร้างชีวิตใหม่ให้เกษตรกร

 

สารคดี

ชุด : สานต่องานพัฒนา...พิกุลทอง

ตอนที่ ๑ 

สารคดี

ชุด : สานต่องานพัฒนา...พิกุลทอง

ตอนที่ ๒

 

 

     สื่อสร้างสรรค์ (การ์ตูน Animation) 

โครงการสันติสุขชายแดนใต้
ตอนที่ 14 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

สื่อสร้างสรรค์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

Visitors: 108,915