ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าที่ 5


 

                                              

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน ๙๐๔ วปร. เดินทางมามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที้่จังหวัดนราธิวาส                         

                                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน ๙๐๔ วปร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที้่จังหวัดนราธิวาส                                                                     

             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ส่งเสริมการดำนา ปลูกข้าวสัมผัสชีวิตชาวนาโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                   

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิต สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้านภัยโควิค ๑๙ ฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระราชดำริ

                                                                                                     

          เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งในแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุ มีผล และ ความไม่ประมาท จากการเกิดวิกฤตต่างๆ ทำให้เห็นและคิดถึงคำเตือนของพระองค์ ในการดำรงชีวิตอย่างรู้จัก "คิด อยู่ ใช้ กิน อย่างพอเพียง"

                                                                                                               

          การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของใครหลายๆคนจำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล มีความเครียดเนื่องจากการว่างงาน บางคนก็ได้กลับภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพให้ตัวเองอยู่รอดได้ โดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในครัวเรือน เพื่อหวังที่จะสร้างรายได้ในอนาคต

                                                                                                          

          ดินทรายจัด” สู่การพัฒนา สร้างรายได้พึ่งพาตนเองในวิกฤตโควิด-๑๙ ในช่วงวิกฤตยุคโควิด-๑๙ ทำให้เห็นการว่างงานของประชากรในประเทศ และการค้าขายที่ลดลง ทำให้คนส่วนใหญ่คิดไปต่างๆ ลืมคิดถึงการทำการเกษตรแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ” ที่ปลูกไว้กิน ไว้ขาย และแจกจ่ายเพื่อนบ้าน เหมือนคำโบราณที่ว่า “เอาแกงถ้วยไปแลกผักแกล้มน้ำพริก” อย่างที่กล่าว

                                                                

        วันอังคาร ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวสุมาศ ลอยเมฆ หัวหน้างานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้ความรู้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟาเรด) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำจุดตรวจคัดกรอง

                                                         

          วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

                        

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันนื่องมาจากพระราชดำริทำการทดสอบการปลูกข้าวแบบประณีตในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกข้าว

                                                                                   

          วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                                                    

          วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๖๓ สำหรับในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนา และในช่วงบ่าย จัดให้มีกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ ราย

                                 

          วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ภายใต้หัวข้อ “STOP SOIL EROSION,SAVE OUR FUTURE : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน

                                                                                          

          วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ ๑๐ ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย. -  ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

                          

          วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

                      

          วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมผ่า และคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

                 

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

 

                 

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ ๓ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ

           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

                    

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                            

          คณะนักการฑูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศ ดูงานและฝึกปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                           

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี               

                                                                                     

          วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส   

                                                                             

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒๐ ประจําปี ๒๕๖๒ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้   

<< < 1 2 3 4 .... > >>