วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ภายใต้หัวข้อ “STOP SOIL EROSION, SAVE OUR FUTURE : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน


 

            วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดพิธีเปิดงาน "วันดินโลก" ภายใต้หัวข้อ “STOP SOIL EROSION, SAVE OUR FUTURE : 
ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันและลดการชะล้างการพังทลายของดิน เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน และนายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.๑๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น นิทรรศการประวัติความเป็นมาวันดินโลก พิพิธภัณฑ์ดิน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต ภาพยนตร์สารคดีสั้นเกี่ยวกับดิน ในการนี้มีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ ราย  

 

 

 

 


 สมพงศ์  พรหมฉ่ำ  รายงาน 
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ