ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมงานวันดินโลก Would Soil Day 2019 "Stop Soil Erosion, Save our Future"


 

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมงานวันดินโลก Would Soil Day 2019 "Stop Soil Erosion, Save our Future" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม หมู่ 2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 


 วิโรจน์ ปิ่นพรม รายงาน  

Visitors: 96,178