วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๖๓


 

            วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๖๓ สำหรับในช่วงเช้า ได้จัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนา โดยศาสนาพุทธ นิมนต์พระสงฆ์สวดให้พรเพื่อเป็นสิริมงคล ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม ๑ และศาสนาอิสลามได้เชิญโต๊ะอิหม่าม บ้านเขาตันหยง บ้านตือลาฆอปาลัส บ้านโคกสยา และบ้านจะแลเกาะ มาเป็นผู้นำทำพิธีละหมาดฮาญัติ ณ ห้องประชุม ๒ และในช่วงบ่าย จัดให้มีกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญ โอกาสนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่มาร่วมงาน กว่า ๓๐๐ ราย

 

 

 

 


กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ