ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 

       ประกาศแผน/เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม ยาว 1,324 เมตร   
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง)   
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)   
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)   
   เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)   
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายบอกทางและป้ายแผนที่บอกจุดสถานที่ภายในศูนย์ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
   เผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (วัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ)   
   ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ)  
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ก่อสร้างโรงเรือนพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ นนาด 8 x 10 เมตร จำนวน 3 หลัง)  
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (25 ธันวาคม 2561) 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (จัดทำห้องฉายภาพยนตร์ประวัติศูนย์ฯ พร้อมวีดีโอนำเสนอภายในอาคาร) 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 45 รายการ) 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 มิถุนายน 2561) 
   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง) 31 มกราคม 2561 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง) 1 ธันวาคม 2560 

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 พฤศจิกายน 2560)  
                   ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง                
                   จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 

   การนำหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน
                  นายพะยอม พรหมพูล  
                  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลอรี่เอ็นติฟิคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง 

 

 

 

Visitors: 101,351