ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 

       ประกาศแผน/เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

    เผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ขนาดไฟล์ : 514 KB]   
   ปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ขนาดไฟล์ : 512 KB]  
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ขนาดไฟล์ : 553 KB]
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (17 มิถุนายน 2562) [ขนาดไฟล์ : 827 KB] 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (25 ธันวาคม 2561) [ขนาดไฟล์ : 576 KB] 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 สิงหาคม 2561) [ขนาดไฟล์ : 519 KB] 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (25 กรกฎาคม 2561) [ขนาดไฟล์ : 516 KB] 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 มิถุนายน 2561) [ขนาดไฟล์ : 610 KB] 
   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง) 31 มกราคม 2561 [ขนาดไฟล์ : 893 KB] 
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เอนกประสงค์ และรถยนต์นั่ง) 1 ธันวาคม 2560 [ขนาดไฟล์ : 627 KB] 

   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 พฤศจิกายน 2560)  
                   ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง [ขนาดไฟล์ : 920 KB]                
                   จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ [ขนาดไฟล์ : 920 KB] 

   การนำหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน
                  นายพะยอม พรหมพูล [ขนาดไฟล์ : 634 KB]  
                  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลอรี่เอ็นติฟิคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง [ขนาดไฟล์ : 618 KB] 

 

 

 

Visitors: 96,178