วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะฯ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


 

            วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะฯ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 


 อนัส มะรอเซะ รายงาน