สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 และโรงเรียนบ้านบางมะนาว


 

            วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอ
เหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

 

 

 


กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ 

Visitors: 89,134