ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน ๙๐๔ วปร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


 

            วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน และคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน ๙๐๔ วปร. เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อติดตาม "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-๑๙" ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยในช่วงเช้าตรวจเยี่ยม โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาบือซา ต.กะลุวอ อ.เมือง ในข่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าไผ่ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย โดยผบ.กกล.จอส.พระราชทาน ได้ให้เกียรติปลูกต้นไม้และปล่อยปลาในพื้นที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

 

  

 

 

 

 

 


  สมพงศ์ พรหมฉ่ำ รายงาน