ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน ๙๐๔ วปร. เดินทางมามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


 

            วันพุธ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน และคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน ๙๐๔ วปร. เดินทางมามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และติดตาม "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-๑๙" ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกไร่ใหญ่ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย โดยผบ.กกล.จอส.พระราชทาน ได้ให้เกียรติปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 


  สมพงศ์ พรหมฉ่ำ รายงาน  
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ