ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


 

            วันพุธ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบเฉลิมพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน  
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ