ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


 

            วันพุธ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการพัฒนาทำความสะอาด ณ บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส และร่วมกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" (ตู้ปันสุข) ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

 

 

 


  สมพงศ์ พรหมฉ่ำ รายงาน