ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมหารือการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ


 

            วันอังคาร ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงานร่วมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

 

 

 

 

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน 
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ