ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาว ตามพระราชดำริ (จัดตั้งกลุ่มแปรรูปข้าวสู่ระบบตลาดบ้านตอหลัง-ทรายขาว)


 

            วันอังคาร ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาว ตามพระราชดำริ (จัดตั้งกลุ่มแปรรูปข้าวสู่ระบบตลาดบ้านตอหลัง-ทรายขาว) หลักสูตร "การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกลุ่ม" เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่ม และนำมาปรับใช้เพื่อการจัดการกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง-ทรายขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีคณะบริหารกลุ่มทำนา จำนวน ๑๕ ราย เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในครั้งนี้

 

 

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน 
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ