ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

            วันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศพท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ณ พุทธมณฑล จังหวัดนราธิวาส และเวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและเครื่องจตุปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

 

   

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน 
  เพรียว เงินแดง ถ่ายภาพ