ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ​ (ศพท.)​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์


 

            วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ​ (ศพท.)​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" ซึ่งจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นเนื่องในวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี โดยประธานถวายความเคารพหน้าพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อถวายราชสักการะ กล่าวให้โอวาท และเปิดกิจกรรมจิตอาสา พร้อมทั้งปล่อยแถวจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณโดยรอบตลาดบาเละฮิเล อ.เมือง จ.นราธิวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

   

 


  สมพงศ์ พรหมฉ่ำ รายงาน