ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา


 

            วันอังคาร ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา และเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินด้วยการปลูกไม้ยืนต้น 
             โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  จากนั้นได้ร่วมปลูกไม้ยืนต้น /ไม้ใช้สอย อาทิ กันเกรา พิกุล ยางมันหมู แอ๊ก ส้มแขก มะรุม ตะลิงปิง มะกอกน้ำ มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ณ บริเวณโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอ  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และหน่วยงานราชการ กว่า ๔๐๐ ราย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

 

   

 


  กฤษณี คงสวัสดิ์ รายงาน 
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ