ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


 

            วันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่จังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรมด้วยการพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ณ มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส (มัสยิดชายทะเล) และวัดประชาภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

  

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน 
  ฮาริช จะแนะ ถ่ายภาพ