ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ศพท.) ร่วมพิธีปิดกิจกรรมโครงการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนราธิวาส


 

            วันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง " ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

  

 


  กูรัสเปีย กูจิ รายงาน 
  สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ