ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


 

            วันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่จังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๓" โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก" เยี่ยมชมกิจกรรม และนิทรรศการภายในงานที่จัดขึ้น ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ต่อมาเวลา ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” “Doing Good Deeds For Country And People” ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ๊วย) และร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านเกาะยาว ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

 


  ธีระพงศ์ บิลสุริยะ รายงาน 
  ฮาริช จะแนะ และอนัส มะรอเซะ ถ่ายภาพ