ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


 

            วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ซึ่งจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณคูสาธารณะ (ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนจิตอาสา  เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน