ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


 

            วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ซึ่งจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน