ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ (ตากใบโมเดล)


 

            วันพุธ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ "ตากใบโมเดล" ในการนี้ นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สพข.๑๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทึ่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพิกุลกาญจนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ