ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


 

            วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ซึ่งจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี  มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนบ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน