ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ ( ๓๘ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน) เนื่องในวันครบรอบ ๓๘ ปีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 

            วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “ ๓๘ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน”เนื่องในวันครบรอบ ๓๘ ปี ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานการจัดในครั้งนี้ ณ อาคารสัมมนา ๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 วิรุฬ ยอดรัก ข้อมูล
 สุทธิศักดิ์ ศรีรัตน์ ถ่ายภาพ