ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) นำนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มแม่น้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 

            วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำคณะนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ ศึกษาดูงาน  ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้ฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร และเดินศึกธรรมชาติในป่าพรุซึ่งเป็นป่าพรุผืนที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย จากนั้นศึกษาดูงานการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งในส่วนของการควบคุมไฟป่า และการอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่าพรุโต๊ะแดง โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ขยายผลของโครงการฯ โดยมีนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๗ เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ จังหวัดนราธิวาส

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ