ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓


 

            วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ซึ่งจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส (ด้านข้างศาลากลางจังหวัดนราธิวาส) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน