ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.)ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะฯ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


 

            วันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะฯ ปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สมพงศ์ พรมฉ่ำ ข้อมูล/ภาพ