ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ศพท.) ให้การต้อนรับคณะกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ จังหวัดสงขลา


 

            วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี วรายุทธ  สุขวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคณะ โดยมีนางสายหยุด  เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานพร้อมนำคณะชมตัวอย่างแห่งความสำเร็จในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ " พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" และศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยมี นางสายใจ  มณีรัตน์ หัวหน้างานวิชาการและประสานงาน บรรยายสรุป

 

 


 เพรียว  เงินแดง รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ