ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะฯ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้


 

            วันพฤหัสบดี ที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะฯ ปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๔ มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ ๔) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (ค่ายสิรินธร) อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สมพงศ์ พรหมฉ่ำ ข้อมูล/ภาพ