ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมากจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๖๔


 

            วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมวันปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยได้จัดให้มีพิธีทำบุญทางศาสนา ศาสนาพุทธ นิมนต์พระสงฆ์สวดให้พรเพื่อเป็นสิริมงคล ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ อาคารพิกุลกนก และศาสนาอิสลามได้เชิญโต๊ะอิหม่ามบ้านเขาตันหยง บ้านตือลาฆอปาลัส บ้านโคกสยา และบ้านจะแลเกาะ มาเป็นผู้นำทำพิธีละหมาดฮาญัติ ณ ห้องประชุม ๒ โอกาสนี้ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ