ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดกิจกรรม “ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพ”


 

            วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.10 น. นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม “ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพ” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 

 


 กฤษณี คงสวัสดิ์ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ