ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ “ตากใบโมเดล” พื้นที่ต้นแบบเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดนราธิวาส


 

            วันศุกร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการ “ตากใบโมเดล” โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่อำเภอตากใบ เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดนราธิวาส ในการนี้นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้รายงานการดำเนินงานพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ