ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปี ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)


 

            วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษภาคม 2564 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปี  ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conferece) โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวเบญจพร ชาครานนท์​ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  พิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน พิธีมอบรางวัลผลงานดีเด่นแก่หน่วยงานและบุคคลดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดินได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้แนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดปัญหาการแออัดของคนที่จะเข้ามาร่วมงาน โดยเปิดให้เข้าร่วมงานผ่านทาง VDO Conference และถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน​ Facebook  กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมงานและสามารถร่วมคอมเม้นต์แสดงความยินดีผ่าน Live Facebook ได้อีกด้วย

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน