ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศพท.) จัดกิจกรรม ร่วมใจพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


 

            วันพุธ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จัดกิจกรรม “ร่วมใจพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพัฒนาดูแลรักษาตัดแต่งกิ่งไม้ พื้นที่บริเวณรอบสำนักงานเลขานุการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และถางหญ้าบริเวณถนนสายบ้านพิกุลทองในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน 

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 สัมพันธ์ เอียดน้อย ถ่ายภาพ