ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์


 

            วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ผ่านระบบออนไลน์ 

 

 


 กูรัสเปีย กูจิ รายงาน
 ขอขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

Visitors: 343,122